ลิขสิทธิ์ [ภาษาไทย]

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

PhantipDiary โดย Phantip Kokilanon อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://PhantipDiary.WordPress.com

อธิบายอย่างง่าย

แสดงที่มา [BY]: Copy + ดัดแปลง + เผยแพร่งานของผมได้ก็ต่อเมื่อคุณประกาศว่างานนั้นเป็นของผม [เขียน Credit เชื่อมกลับมาที่ htp://PhantipDiary.WordPress.com]

ไม่ใช้เพื่อการค้า [NC; Non-Commercial]: Copy + ดัดแปลง + เผยแพร่งนของผมได้แต่สำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

อนุญาตแบบเดียวกัน [SA; Share Alike]: ดัดแปลง + เผยแพร่งานของผมด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกับงานของผม / ที่เข้ากันได้

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แก้ไขดัดแปลงงานของคุณได้มั้ย
ตอบ: ได้ ตราบที่คุณใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือที่เข้ากันได้

ถาม: นำงานของคุณไปใช้เพื่อการค้าได้มั้ย
ตอบ: ท่านที่สนใจนำงานของผมไปใช้เพื่อการค้าสามารถติดต่อที่ Email: [Phantipk (At) Outlook.co.th] และรอให้ผมอนุญาต :D

ขอบคุณ: Creativecommons.org

Advertisements

Story of Dreamer and a Cat Lover [Who Doesn't Have a Cat]